Saskia Koning Fotografie te Overveen

mr Afra Muller

Ik ben in 2012 beëdigd als advocaat. Voordat ik advocaat werd, heb ik als gerechtssecretaris ruim 12 jaar ervaring opgedaan bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Eerst bij de sector Bestuursrecht, daarna gedurende 8 jaar bij de sector Civiel recht. Bij deze laatste sector heb ik mij onder meer gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht en dan met name in alimentatiekwesties en complexe echtscheidingen waaronder ook het verdelen en verrekenen van het huwelijksgoederenregime. Inmiddels heb ik mij als advocaat verder gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Het opstellen van echtscheidingsconvenanten behoort tot mijn dagelijkse praktijk, evenals het maken van alimentatieberekeningen. Daarnaast behandel ik huurzaken en zaken op het gebied van het sociale zekerheidsrecht.

Ik vind het telkens weer een uitdaging om bij scheidingen waarbij bijvoorbeeld kinderen zijn betrokken, toch binnen afzienbare tijd tot een op maat gemaakt ouderschapsplan te komen. Als moeder van drie kinderen besef ik maar al te zeer hoe belangrijk het is om snel en ordentelijk tot goede afspraken te komen.

Mijn kantoorgenoten en ik vinden het belangrijk om ook zaken te doen voor kwetsbare cliënten. Dit houdt onder meer in dat wij niet alleen zaken behandelen voor betalende cliënten maar ook voor cliënten die zijn aangewezen op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Het is mijn passie om voor u, waar nodig samen met partijen, tot een bevredigende oplossing te komen. Mijn jarenlange ervaring bij de rechtbank en in de advocatuur komt mij hierbij zeer goed van pas.

Ik geloof in praktische en soms zakelijke oplossingen. Lukt dit niet, dan ga ik een procedure zeker niet uit de weg. Ook dan zet ik mij volledig in om voor u het beste resultaat te behalen!

Ik ben lid van de adviescommissie van NeXt, hotelappartementen in het hart van het centrum van Haarlem.
NexT is bedoeld voor een specifieke doelgroep van mensen die in scheiding liggen, omdat er voor deze doelgroep een grote behoefte bestaat aan tijdelijke huisvesting in deze vorm.
Website NeXt