BOPZ zaken

BOPZ staat voor bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. De wet Bopz is een Nederlandse wet die op 17 januari 1994 van kracht is geworden en bedoeld is om te komen tot een verantwoorde toepassing voor de regelgeving rondom dwangbehandeling en noodsituaties bij gedwongen opname in een BOPZ-instelling.
De wet dient de patiënt te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur. Voorts omschrijft deze wet ook de rechten van de patiënt gedurende het onvrijwillige verblijf. De wet vervangt de Krankzinnigenwet uit de 19e eeuw.

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl